Bölümümüzün Başvuru ve Kabul Koşulları
Ortaöğretim/Lise Mezunu Olmak


Eğitim Şekli
Tam zamanlı


Program Profili
Sosyoloji Bölümü, sosyoloji ile ilgili çağdaş ve tarihsel bilgi donanımına, geniş bir bilgi ve yorumlama alanına sahiptir. Tarihsel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, kültür sosyolojisi, şehir sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, klasik sosyal teoriler, çağdaş sosyolojik yaklaşımlar, çağdaş dünya ve Türkiye sosyolojisi ve temel araştırma metodolojileri gibi alanları kapsayan bir içerik donanımı taşıdığı için, mezunlar, bu alanların her birinde master yapma, akademisyen olma, gerekli şartları (öğretmen eğitimi programı) sağladıkları takdirde özel okullarda ve Milli Eğitim bakanlığı'na bağlı okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışma donanımına sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.


Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.
Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.


Ayrıntılı bilgi bu adreste bulunabilir.


Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir.


Notlar
Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

Puan Harfli Notu Katsayı Başarı Durumu

90-100 AA 4.00 Başarılı
80-89 BA 3.50 Başarılı
70-79 BB 3.00 Başarılı
65-69 CB 2.50 Başarılı
60-64 CC 2.25 Başarılı
50-59 DD 2.00 Başarısız
30-49 FD 1.00 Başarısız
0-29 FF 0.00 Başarısız

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

 

Başarılı Öğrenciler
Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

Derecenin Seviyesi
Lisans


Dereceye Yönelik Kurallar
İlgili dereceyi elde edebilmek için Namık Kemal Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğindeki esas ve hükümlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca stajlar Namık Kemal Üniversitesi Staj Yönergesi ne uygun sürelerde ve zamanlarda başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.


Mezunların İstihdam Olanakları
Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olanlar, yurtiçinde ve yurtdışında sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri veya iktisadi ve idari bilimler alanlarında lisansüstü düzeyde öğrenim programlarına kabul alabilir, akademik eğitimlerine devam ederken meslek olarak akademisyenlik yapabilirler. Bunun yanında, eğitim, araştırma, planlama, sağlık ve sosyal hizmet, yönetim, kitle iletişim, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler ve benzeri temel sosyal bilim bilgisinin ve sosyolojik bakış açısının katkı yapabileceği tüm alanlarda iş bulabilir ve kendilerini geliştirebilirler.


Mezuniyet Koşulları
Bölümümüz öğretim planında belirtilmiş derslerden başarılı olunmalıdır. Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra 1. Sınıf eğitimine başlarlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler ise hazırlık sınıfı eğitimini tamamladıktan sonra 1. Sınıf derslerine kayıt yaptırabilirler.