“BALKANLARDA İSLAMIN GELİŞİMİ VE SARI SALTIK”

 

04.03.2016 Cuma günü Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonumuzda Sosyoloji Bölümümüz tarafından bir konferans gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Taşdelen tarafından verilen ve “Balkanlarda İslam’ın Gelişimi Açısından Horasan Müslümanlığı ve Sarı Saltık” başlığını taşıyan konferansta özetle şu bilgilere yer verildi:

13. yüzyılda yaşamış olan Sarı Saltık, Balkanlarda İslam’ın yayılmasının temellerini atan bir Yesevi dervişidir. Kendisi çok geniş coğrafyalarda bizzat gezerek, tekkeler açarak, Müslim Gayr-ı Müslim ayrımı yapmaksızın herakesle temas kurarak, yine ayrımcılık yapmaksızın ihtiyacı olanlara yardımlarda bulunarak geniş kitlelerin gönüllerini fethetmiştir.

Dolaştığı coğrafyaların Anadolu’dan Balkanlara, Kırım’dan Orta Asya’ya, İspanya’dan İsveç’e, Hindistan’dan Çin ve Japonya’ya, Hicaz’dan Hindistan’a, Tunus’tan Mısır’a kadar uzandığına dair rivayetler vardır. Bu sayılan yerlerin hepsine gitmese dahi birçoğuna gittiği muhakkaktır. Bu kadar çok yer gezerek İslam’ı tanıtan ve sevdiren bir Horasan ereni olması bakımından Sarı Saltık’ın tarihte bir eşine daha rastlanmayan, kendine münhasır bir kişilik olduğu söylemek abartılı olmayacaktır.

Sarı Saltık; müritleriyle birlikte gittiği beldelerde bir müddet kalarak halkla temas kurma ve orada bir tekke inşa ettikten sonra müritlerinin bir kısmını orada bırakarak yeni coğrafyalara yelken açma şeklinde bir usul takip ediyordu. Horasan erenlerinin genel özelliği olan tevazu, kanaatkârlık, kalp kırmamak, insanlarla iyi geçinmek, halkın her türlü meselesinde onlara yardımcı olmak prensipleriyle hareket ederek gönülleri fethediyordu.

Bu çalışmaları sonucunda ağırlıkla Kırım ve Balkan toplulukları üzerinde bıraktığı etkinin günümüze dek sürdüğü söylenebilir. İslam’ı onunla tanıyan Balkan topluluklarından geniş kitleler (özellikle Bogomil mezhebine mensup Boşnak’lar) Müslüman olmuş, ancak bir kısmı bunu ilan etmeye çekinerek uzun süre gizli tutmuş, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesinden sonra ise artık kendilerini daha güvende hissederek Müslüman olduklarını açıktan duyurabilmişlerdir.

Hakkında her dönemde çok sayıda eser kaleme alınan Sarı Saltık tarafından inşa edilip bugüne kadar ayakta kalabilmiş çok sayıda tekke vardır. Ayrıca kendisi adına oluşturulmuş makam kabirleri de onun anısını milyonların hafızasında yaşatmaya devam etmektedir.

 

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/43656199-balkanlarda-islamin-gelisimi-acisindan-horasan-muslumanligi-ve-sari-saltik-konulu-konferans

 

http://www.sancaktepeses.com/haber/kurumsal-haberler/tekirdagda-sari-saltik-konulu-konferans/38334.html

 

http://bhi.nku.edu.tr/haberler/Balkanlarda%C4%B0slam%C4%B1nGeli%C5%9FimiA%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndanHorasanM%C3%BCsl%C3%BCmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1veSar%C4%B1Salt%C4%B1kKonuluKonferans/m/15009

 

 

TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİYE ROL VERMEK

 

Sosyologlar Derneği (SOSYODER) tarafından 12.03.2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Sosyolojiye Rol Vermek” konulu konferansa NKÜ Sosyoloji Bölümü olarak 4 öğretim üyesi ve 35 öğrenciyle katılım sağladık.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, milletvekilleri, müsteşar yardımcıları ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen sosyoloji öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen konferansta sosyoloji biliminin Türkiye için önemine dikkat çekilmiş ve ülkemizin geleceğinin inşasında sosyologlardan daha fazla yararlanılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

 

http://www.meb.gov.tr/meb_haberayrinti.php?ID=10629

http://www.memleket.com.tr/turkiyede-sosyolojiye-rol-vermek-konferansi-821739h.htm