2017-09-10

Uluslararası Öğrenci Kongresi Bildiri ÇağrısıDeğerli Akademisyenler ve Araştırmacılar,

Sizleri, 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kampüs Konya, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi’ne davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası nitelikte olan kongrenin amacı belirlenen alanlarda çalışan genç araştırmacılar ve akademisyenler için fikirlerini, araştırma sonuçlarını ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak, öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu oluşturmaktır.

Alanında önde gelen, seçkin akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek olan kongreye, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri vb. alanlarda öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenler başvurabilirler. Kongreye gönderilecek her çalışmada en az bir yazarın lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması zorunludur.

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir. Kongreye gönderilen çalışmalar ilgili alanda uzman 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Kongrede tam metin olarak sözlü sunulan tüm bildiriler online ortamda (CD/flash bellek) yayımlanacak olan tam metin bildiri kitabında ve bilim kurulu tarafından seçilecek tam metinler ise Ulusal “hakemli dergi” niteliğine sahip olan ve ASOS Index’de yer alan Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi’nin özel sayısında basılacaktır. Ayrıca Kongre’de her bir bilim dalı için bilim kurulu tarafından seçilecek lisans ve lisansüstü düzeydeki çalışmaya en iyi bildiri ödülü verilecektir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde davetli konuşmacıların ve birçok araştırmacının yer alacağı 1. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi’nde 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde sizleri Konya’da görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR

ÖĞRENCİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

 

http://www.isersc.org/tr/