Sosyoloji Bölümü Yeterlilikler

Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olacak öğrencilerin şu yeterliliklere sahip olacağı beklenmektedir:

1-Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştir, objektif ve ilkeli davranma ve muhakeme becerisi kazanır.


2-Sosyoloji alanında kabul edilmiş teori, terminoloji, her türlü yaklaşım, teknik ve yöntemi kullanarak bilimsel araştırmalarını yazma ve sözlü olarak ifade etme becerisine sahip olur.


3-Karşılaştırmalı bir perspektifle yerel, ulusal ve uluslar arası sosyoloji bilgisine sahip olarak, sosyolojik bilgi ve birikimini güncelleyebilme, toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerini, toplumsal kurumları ve bu kurumlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisini kazanır.


4-Diğer beşeri bilimlerin araçlarını kullanma bilgi ve becerisini (edebiyat, iktisat, psikoloji, siyaset, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, tarih, felsefe vb.) edinir.


5-Çağdaş bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, kaynak ve metinleri disiplin kriterlerine uygun olarak değerlendirme ve uygun bir anlatı formu verme becerisi edinir.


6-Bireysel ve ekip çalışma becerisi kazanır, çalışmalarında bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak, düşüncelerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder.