Sosyoloji; tarih, coğrafya, psikoloji, hukuk, iktisat, antropoloji ve siyaset bilimi gibi temel sosyal bilim alanlarından biridir.

Bölümümüz, sosyolojinin temel yaklaşımlarını ve metotlarını, Türkiye’de ve uluslar arası düzeyde üretilmiş sosyoloji bilgisini kullanarak, Türkiye’deki sosyolojik perspektife ve birikime katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz, ulusal ve uluslar arası yetkinlik düzeyine uygun nitelikte ve sınırları esnek, disiplinlerarası bir akademik faaliyet alanı oluşturmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin, 4 sene sürecek eğitimleri boyunca, gündelik hayatta sıradan ve ‘doğal’ gibi görünen sosyal süreçleri çok daha geniş ve yetkin bir bakış açısıyla açıklama, anlama ve yorumlama becerisi kazanmaları ve “sosyolojik muhayyile” sahibi olmaları beklenmektedir.

Bölümümüz, sosyolojinin kurucu isimlerini ve bunlarla birlikte çağdaş sosyal teorisyenleri biyografileri, eserleri, temel fikirleri ve kavramları çerçevesinde tartışacaktır. Bununla birlikte, eğitim, kültür, siyaset, din, tarih, medya, psikoloji vb. alanlarla ilişkili olarak toplumsal süreçlerin, durağanlıkların ve değişimlerin, süreklilik ve kopuşların sosyolojik çözümlemesine katkıda bulunabilecek bir sosyoloji bilgisi üretecektir. Çağdaş Türkiye toplumunun sosyolojisini yapmanın, değişim dönüşüm süreçlerini daha sağlıklı anlamlandırma yönünde ülkemize ve toplumumuza güç kazandıracağı aşikardır.

Bu amaçla bölümümüz 2013-2014 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Öğretim dili Türkçe’dir.

Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olanlar, yurtiçinde ve yurtdışında sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri veya iktisadi ve idari bilimler alanlarında lisansüstü düzeyde öğrenim programlarına kabul alabilir, akademik eğitimlerine devam ederken meslek olarak akademisyenlik yapabilirler. Bunun yanında, eğitim, araştırma, planlama, sağlık ve sosyal hizmet, yönetim, kitle iletişim, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler ve benzeri temel sosyal bilim bilgisinin ve sosyolojik bakış açısının katkı yapabileceği tüm alanlarda iş bulabilir ve kendilerini geliştirebilirler.