Sosyoloji Bölümü Kalite Elçileri

Dr. Öğr. Üyesi ELİF KIRAN