Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. İhsan ÇETİN

Araş. Gör. Mustafa Ammar KILIÇ

 

Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun DİKBIYIK

Dr. Öğr. Üyesi Elif KIRAN

 

Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven AVCI

 

Toplumsal Yapı ve Değişme Ana Bilim Dalı