Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. İhsan ÇETİN

Araş. Gör. Mustafa Ammar KILIÇ

 

Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Coşkun DİKBIYIK

Yrd. Doç. Dr. Elif KIRAN

 

Toplumsal Yapı ve Değişme Ana Bilim Dalı

Araş. Gör. Adem BÖLÜKBAŞI