İKİLİ ANLAŞMALAR

 

Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü aşağıda sıralanan üniversitelerle Erasmus Plus kapsamında ikili anlaşmalar yapmıştır.

 

1-      Lizbon Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, Portekiz

2-      Aegean Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yunanistan

3-      Krakow Pedagoji Üniversitesi, Polonya

4-      Varşova Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Polonya

5-      Porto Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Portekiz

 

İLETİŞİM:

Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇETİN

(Erasmus Koordinatörü)

Eposta:  icetin@nku.edu.tr

Telefon: +90 282 250 27 37

 

 

BILATERAL AGREEMENTS

 

Namık Kemal University Department of Sociology has signed bilateral agreements under Erasmus Plus program with the universities which are listed below.

 

1-      University of Lisbon, Institute of Education, Portugal

2-      University of Aegean, Department of Sociology, Greece

3-      Pedagocical University of Cracow, Poland

4 -     Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland

5-      University of Porto, Sociology Department, Portugal

 

CONTACT PERSON:

Asst. Prof. İhsan ÇETİN

(Erasmus Coordinator)

Email:   icetin@nku.edu.tr

Phone: +90 282 250 27 37