Farklı Yönleriyle Aile ve Boşanma Konulu Panel (27 Nisan 2018)

Üniversitemiz Sosyoloji Topluluğu tarafından “Farklı Yönleriyle Aile ve Boşanma” konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven Avcı’nın yaptığı panelde Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Kıran, Sosyoloji Bölümü Araş. Gör. Adem Bölükbaşı, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile ve Boşanma Danışmanlık Hizmetleri’nden Özlem Kemikkıran ve Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Araştırma Gör. Oğuz Ersöz boşanma konusunu farklı yönleriyle ele alırken panele çok sayıda akademik personel ile öğrenciler ilgi gösterdi. Araş. Gör. Adem Bölükbaşı, Dünyada, Türkiye’de ve özellikle Tekirdağ’daki boşanma olaylarını rakamlarla anlatarak kaba evlenme ve boşanma hızları, kadınlarda ve erkeklerde ilk evlilik yaşı, evlilik dışı doğum oranları, boşanma nedenleri ve çocuğun velayetine dair verileri katılımcılar ile paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Elif Kıran ise Sosyolojik açıdan Türkiye’de Boşanma konusu üzerinde durarak Tekirdağ’ın Türkiye’de en yüksek kaba boşanma hızına sahip illerin başında geldiğini söyledi. Sunumunda boşanma sürecinde ailelerin rolü, çocukların rolü, toplumsal cinsiyet rolleri, sosyo kültürel ve ekonomik faktörler ile boşanma sonrası süreçten bahseden Dr. Öğr. Üyesi Kıran, yapılan araştırmada karşılaştıkları kişiler ile yapılan görüşme örneklerine yer verdi. Özlem Kemikkıran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün boşanma sonrası süreçte tarafların zarar görmemesi için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kemikkıran boşanma sonrası başvuruda bulunan ailelere ise; boşanma sonrası tek ebeveynliğin getirdiği sorunlar ve çocuklarla ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda çocuk odaklı danışmanlık yapıldığını kaydetti. Aile ve boşanma kurumunu hukuki açıdan değerlendiren Araştırma Gör. Oğuz Ersöz ise evlenmenin bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetkilendirilmiş bir memur önünde aile kurmak amacıyla gerçekleştirmiş oldukları medeni hukuk sözleşmesi olduğunu aktararak boşanmanın sebepleri ve sonuçları üzerinde durdu. Ersöz evliliğin devamının yanında sona ermesinin de eşlerin kişisel ve mali durumlarında önemli sonuçlar doğurduğunu söyleyerek “Yalnızca birkaç saat evli kalınması halinde dahi kişiler, bu evlilik sebebiyle ömür boyu yükümlülük altına girmektedirler” dedi. http://bhi.nku.edu.tr/haberler/farklı-yönleriyle-aile-ve-boşanma-konulu-panel-düzenlendi/s//21887/